IVF-behandlingspriser i Tyrkia

IVF-behandlingspriser i Tyrkia

For at folk som ikke kan få barn med naturlige metoder skal få barn, IVF behandling blir brukt. In vitro fertilisering er en assistert befruktningsteknikk. Par som ikke kan få barn på grunn av enkelte sykdommer som høy alder, infertilitet av ukjent årsak, infeksjon hos kvinner, lavt antall sædceller hos menn, rørobstruksjon hos kvinner, overvekt kan få barn med denne metoden. Vi vil opplyse deg om IVF-behandling, som lar par som ikke kan få barn oppleve denne følelsen.

I dag er det blant de mest foretrukne infertilitetsbehandlingene. reagensrør babyen behandling er i forkant. I denne behandlingsmetoden bringes mannlige og kvinnelige reproduktive celler sammen i et laboratoriemiljø. Befruktede egg i laboratoriemiljø legges i mors liv. På denne måten øker sjansen for å bli gravid med kunstig insemineringsteknikk.

For å gjennomføre IVF-behandling utføres operasjoner ved å samle inn egg, som er kvinnelige kjønnsceller, og sædceller, som er mannlige kjønnsceller, under visse forhold. Etter at befruktningen er fullført på en sunn måte, vil egget begynne delingsprosessen. På dette stadiet, etter at det befruktede egget forventes å bli til en struktur kalt embryo, plasseres embryoet i mors liv. Når embryoet fester seg til mors liv, begynner graviditetsprosessen. Etter vedlegg av embryoet, fortsetter prosessen som i naturlig graviditet.

IVF metode Etter at eggene er befruktet i et laboratoriemiljø, kan de plasseres i livmoren på to forskjellige måter. I den klassiske IVF-metoden blir sædcellene og egget liggende side om side i et bestemt miljø og de forventes å befrukte seg selv. En annen metode kalles mikroinjeksjonsapplikasjon. I denne metoden injiseres sædceller direkte inn i eggcellen ved hjelp av spesielle pipetter.

Hvilken av disse to metodene som vil bli foretrukket avgjøres av spesialistlegene i henhold til de individuelle egenskapene til parene. Målet med denne behandlingsprosessen er befruktning og deretter en sunn graviditet. I denne forbindelse er det en viktig sak å sørge for de best egnede miljøene.

Hva er IVF?

Ved IVF-behandling samles eggcellen tatt fra mor og sædcellen tatt fra far sammen i et laboratoriemiljø utenfor det kvinnelige reproduktive systemet. På denne måten oppnås et sunt embryo. Med implantasjonen av det oppnådde embryoet i mors liv, begynner graviditetsprosessen, som hos menneskene som blir gravide normalt.

Når bør par vurdere IVF-behandling?

Kvinner som er under 35 år og som ikke har problemer som kan hindre dem i å bli gravide bør undersøkes når de ikke kan bli gravide til tross for ubeskyttet og regelmessig samleie i 1 år. Det er svært viktig å starte behandling om nødvendig.

Kvinner som er over 35 år eller som tidligere har hatt et problem som ville forhindret dem i å bli gravide, bør oppsøke lege hvis de ikke kan bli gravide etter 6 måneders forsøk. Dersom graviditet ikke inntreffer innen 6 måneder, er det viktig å iverksette nødvendige behandlingsprosedyrer raskt slik at alderen ikke går videre og tiden ikke går tapt.

Hva er forskjellen mellom vaksinasjon og IVF-behandling?

Før in vitro fertiliseringsbehandling i tilfeller av mannsrelatert og ubestemt infertilitet vaksinasjonsterapi å foretrekke. I vaksinasjonsprosessen, som i IVF-behandlingen, stimuleres eggstokkene til kvinner. Etter at eggene er sprukket, blir sædcellene tatt fra hannen avsatt i livmoren med et instrument som kalles en kanyle.

Det bør utvises forsiktighet for å sikre at minst ett av kvinnenes tuber er åpent for å gjennomføre vaksinasjonsprosessen. Det er også en viktig sak at resultatene av sædanalyse hos menn er normale eller nær normale. I tillegg bør kvinnen ikke ha en endometrial patologi som vil forhindre graviditet.

Hvordan er IVF-behandlingsprosessen?

Regelmessig menstruerende kvinner produserer ett egg hver måned. IVF søknad I dette tilfellet gis eksterne hormonelle legemidler for å øke antall egg produsert av moren. Selv om behandlingsprotokollene er forskjellige fra hverandre, brukes i utgangspunktet to forskjellige hormonbehandlinger som gir eggutvikling og forhindrer eggløsning i den tidlige perioden.

Det er svært viktig å følge eggstokkenes respons ved bruk av hormonmedisiner og justere dosen om nødvendig. For dette utføres blodprøver og ultralydprosedyrer regelmessig.

Dermed blir eggene som har nådd modenhet samlet med en enkel aspirasjonsnål og kombinert med sædcellene tatt fra hannen i laboratoriemiljøet. På denne måten gjennomføres gjødsling i laboratoriemiljø. Egguthenting utføres vanligvis under generell anestesi. I tillegg kan det være tilfeller der det utføres under sedasjon og lokalbedøvelse.

befruktningsprosess, klassisk IVF-metode Det tilveiebringes ved å plassere sædcellene og eggene side ved side. I tillegg kan befruktning oppnås ved å injisere hver sperm i egget under et mikroskop med høy forstørrelse med mikroinjeksjon. Legene vil avgjøre hvilken metode som er passende for deres pasienter.

Etter befruktning får eggene utvikle seg i et temperatur- og atmosfærekontrollert kulturmiljø i et laboratoriemiljø i 2 til 3 dager eller noen ganger 5 til 6 dager. På slutten av denne perioden velges de best utviklende embryoene og plasseres i livmoren.

Å bestemme antall embryoer som skal overføres, påvirker direkte risikoen for flerfoldsgraviditet og sjansen for graviditet. Av denne grunn diskuteres antallet embryoer som skal overføres i prosessen etter embryokvaliteten i detalj med parene. Bortsett fra i sjeldne tilfeller utføres embryooverføring under anestesi eller sedasjon.

Hva er aldersgrensen ved IVF-behandling?

Ved IVF-behandlinger sjekkes først og fremst ovariereservene til kvinner. På den tredje dagen av menstruasjonen påføres en hormontest på pasientene, samt ultralyd. kontroller av eggstokkreserver er utført. Hvis det som følge av disse undersøkelsene blir fastslått at eggstokkreservene er i god stand, er det ingen skade å bruke IVF-behandling frem til fylte 45 år.

På grunn av de negative effektene av aldring, er det også nødvendig å undersøke embryoet i form av kromosomer. I tillegg er det viktig å anvende preimplantasjons genetisk diagnosemetode hos kvinner som skal starte IVF-behandling etter fylte 38 år. På denne måten er det også mulig å bestemme embryoets tilstand.

Etter fylte 35 år hos kvinner synker antall egg. Etter denne alderen blir eggløsningen forstyrret, og i tillegg oppstår problemer med forringelse av eggkvaliteten. Selv om ovariereservene er egnet for IVF, vil sjansene for suksess i IVF være mye lavere. Av denne grunn er det svært viktig for kvinner med infertilitetsproblemer å ikke vente i høy alder med å få barn og starte behandlingen så snart som mulig.

Det finnes ingen metode for realisering av graviditet i IVF-behandling av kvinner som er eldre og har problemer i eggstokkkammeret. Kvinner som planlegger å få barn i høy alder og har lave eggstokkreserver, kan bli gravide i de påfølgende årene med eggfrysing. Det er viktig at svangerskap over 35 år sjekkes av perinatologispesialister når de er i høyrisiko-svangerskapsklassen.

Hva er aldersgrensen for IVF hos menn?

Hos menn fortsetter sædproduksjonen kontinuerlig. Sædkvaliteten avtar over tid, avhengig av alder. Menn over 55 år har en nedgang i sædmotilitet. Her anses forringelse av sæd-DNA på grunn av alder som en faktor.

Hva er de nødvendige betingelsene for IVF-behandling?

Som kjent foretrekkes IVF-behandling for par som er diagnostisert med infertilitet og som ikke kan bli gravide naturlig. Av denne grunn bør kvinner under 35 år prøve å bli gravide uten prevensjon i 1 år før de søker om IVF. På grunn av reduksjonen i ovariereserver hos kvinner over 35 år, er varigheten av samleie bestemt til 6 måneder. Bortsett fra disse er personene som er egnet for IVF-behandling som følger;

·         De med en seksuelt overførbar sykdom

·         Kvinner med uregelmessig menstruasjon

·         De hvis rør ble fjernet ved operasjon

·         De som har en nedgang i eggreservene

·         Personer med livmor sammenvoksninger eller lukkede rør på grunn av abdominal kirurgi

·         De som har hatt et ektopisk svangerskap før

·         De med eggstokbetennelse

Forholdene som er egnet for menn å starte IVF-behandling er som følger;

·         Personer med en familiehistorie med infertilitetsproblemer

·         De med en seksuelt overførbar sykdom

·         De som må jobbe i strålemiljøet

·         De med for tidlig ejakulasjonsproblemer

·         De som har operert testikkeloperasjon

Personer som er fullt egnet for IVF-behandling;

·         Tilstedeværelse av hepatitt eller HIV hos en av ektefellene

·         Mennesker med kreftbehandling

·         Å ha en genetisk tilstand hos en av ektefellene

Hvem brukes ikke IVF-behandling til?

Til hvem IVF-behandling ikke brukes Temaet lurer også på av mange.

·         Ved ingen sædproduksjon selv i TESE-metoden hos menn som ikke produserer sæd

·         Hos kvinner som har gått gjennom overgangsalderen

·         Denne behandlingsmetoden kan ikke brukes på personer hvis livmor ble fjernet gjennom ulike kirurgiske operasjoner.

Hva er IVF-behandlingsstadier?

Personer som søker om IVF-behandling går gjennom en rekke stadier sekvensielt i løpet av behandlingen.

Medisinsk undersøkelse

Tidligere historier om parene som går til legen for IVF-behandling blir hørt av legen. Deretter legges det ulike planer angående IVF-behandling.

Ovariestimulering og eggdannelse

På den 2. dagen av menstruasjonen, forventende mødre som er egnet for IVF-behandling eggforsterkende medikament starter. På denne måten sikres det at man får et stort antall egg på en gang. For å sikre eggutvikling bør legemidler brukes regelmessig i 8-12 dager. I denne prosessen er det viktig å gå til legekontroll regelmessig for å overvåke eggene.

Samle eggene

Når eggene når ønsket størrelse eggmodningsnål med deres modning. Etter at eggene modnes, samles de omhyggelig, for det meste under generell anestesi, med prosedyrer som tar 15-20 minutter. Det tas også sædprøver fra den kommende faren på eggsamlingsdagen. Par bes om ikke å ha samleie 2-5 dager før prosedyren.

Hvis sæd ikke kan fås fra den kommende faren mikro TESE sperm kan fås med Denne metoden brukes på personer som ikke har sædceller i testiklene. Prosessen, som tar opptil 30 minutter, utføres ganske enkelt.

befruktning

Blant eggene som tas fra mor og sædceller fra faren, velges det ut kvalitet og disse cellene befruktes i laboratoriemiljøer. Befruktede embryoer bør oppbevares i laboratoriemiljø til dagen de overføres.

Embryooverføring

Embryoer som befruktes i laboratoriemiljø og er av høy kvalitet, overføres til mors liv mellom 2-6 dager etter at befruktning er oppnådd. Med overføringsprosessen anses IVF-behandling som avsluttet. 12 dager etter denne prosedyren blir vordende mødre bedt om å ta en graviditetstest. På denne måten sikres det at behandlingen gir positiv respons eller ikke.

Det er viktig for par å ikke ha samleie etter overføringen før dagen for graviditetstesten. Det er mulig å fryse og bruke de resterende kvalitetsembryoene etter embryooverføring. Således, hvis det ikke er graviditet i den første behandlingen, kan overføringsoperasjoner utføres med de gjenværende embryoene.

Hva er faktorene som påvirker suksessraten i IVF-behandling?

Det er flere faktorer som påvirker suksessraten for IVF-behandling.

·         Uforklarlige infertilitetsproblemer

·         Begge parene røyker

·         Stress, dårlig kosthold, alkoholbruk

·         Kvinner over 35 år

·         Høy vektfaktor

·         Polypper, fibromer, adhesjoner eller endometriose som hindrer feste til livmoren

·         Reduserte ovariereserver

·         Har noen problemer i livmoren og egglederne

·         Dårlig sædkvalitet

·         Problemer med immunsystemet som skader sædceller eller eggstokker

·         Redusert spermantall og problemer med spermieretensjon

Hvordan er embryoet plassert i livmoren etter befruktning av eggene?

Overføring av det befruktede egget inn i livmoren er en ekstremt enkel og kortvarig prosedyre. Under denne prosedyren plasseres et tynt plastkateter i livmorhalsen først av legen. Takket være dette kateteret er det mulig å overføre embryoet til mors liv. Det er mulig å få tak i flere embryoer enn nødvendig på grunn av de egg-utviklende nålene som ble brukt i prosessen før prosedyren. I dette tilfellet kan de gjenværende kvalitetsembryoene fryses og lagres.

Er eggsamling smertefullt?

vaginal ultralyd Det legges inn i eggstokkene ved hjelp av spesielle nåler. Det sikres at de væskefylte strukturene som kalles follikler, der eggene befinner seg, blir evakuert. Disse væskene tatt med en nål overføres til et rør.

Væsken i røret inneholder ekstremt små celler som kan sees under et mikroskop. Selv om eggsamlingsprosessen ikke er smertefull, utføres prosedyrene under lett eller generell anestesi slik at pasientene ikke føler ubehag.

Hvor lenge skal vordende mødre hvile etter embryooverføring?

Etter embryooverføring Det er viktig for vordende mødre å hvile de første 45 minuttene. Det er ingen skade å forlate sykehuset etter 45 minutter. Etterpå trenger ikke vordende mødre å hvile.

Vordende mødre kan enkelt fortsette arbeidet og aktivitetene sine. Etter overføringen bør vordende mødre holde seg unna tunge øvelser og aktiviteter som rask gange. Bortsett fra det kan de fortsette sitt vanlige liv.

Hva gjør jeg hvis sædtallet er lavt eller det ikke blir funnet sæd i sædundersøkelsen?

I tilfelle sædtallet er mindre enn ønsket hastighet, kan in vitro fertilisering utføres med mikroinjeksjonsmetoden. Takket være denne metoden er befruktning mulig selv om det oppnås et lite antall sædceller. Hvis det ikke er sæd i sæden, utføres kirurgiske inngrep for å søke etter sæd i testiklene.

Hva er risikoen ved IVF-behandling?

IVF-behandlingsrisikoDet er tilstede, om enn mindre, på alle stadier av behandlingen. Siden bivirkningene av legemidlene som brukes stort sett er på tolerable nivåer, forårsaker de ingen problemer.

I IVF-behandlinger kan risiko for flere graviditeter oppstå hvis mer enn ett embryo overføres til livmoren til vordende mødre. I gjennomsnitt forekommer en multippel graviditet i ett av hvert fjerde IVF-forsøk.

I følge vitenskapelige studier har det blitt observert at IVF-metoden øker risikoen litt for at babyer blir født for tidlig eller født med lav fødselsvekt.

Ovarialt hyperstimuleringssyndrom kan forekomme hos vordende mødre som behandles med FSH for å utløse eggutvikling i IVF-metoden.

Tyrkia IVF-behandling

Siden Tyrkia er svært vellykket i IVF-behandling, foretrekker mange medisinske turister å bli behandlet i dette landet. I tillegg, siden valutaen er høy her, er behandling, spising, drikking og overnatting ekstremt rimelig for de som kommer fra utlandet. Tyrkia IVF-behandling Du kan kontakte oss for mye mer informasjon om.

 

IVF

Legg igjen en kommentar

Gratis rådgivning